Հաճախորդների իրավունքները ՋԻ&ԷԼ ԻՆՎԵՍՏ

Հաճախորդի բողոք-պահանջների քննարկման գործընթացը կարգավորող կանոններ

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ստանալու <<ՋԻ & ԷԼ>> ՍՊԸ-ի վերաբերյալ Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Ժամկետը՝ դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Ընկերությանն ուղղված բողոքների հաշվառման, պահպանման և գրանցման ներքին գործընթացը կարգավորող կանոնակարգ:
Եթե առկա են բողոքներ դիմել՝ <<ՋԻ & ԷԼ>> ընկերություն, որի հասցեն է՝ ք.Գյումրի Տիգրան Մեծ փողոց 1 շենք.2/1 տարածք, հեռ. 096030621, էլ փոստ`[email protected]:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռախոս` (+374 60) 70-11-11
Ֆաքս` (+374 10) 58-24-21
Էլ. փոստ` [email protected]
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը աշխատում է երկուշաբթիից- ուրբաթ, ժամը 09:00-18:00, ընդմիջում՝ 13:00-14:00:

ՀՀ կենտրոնական բանկ
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6
Հեռ.` (010) 592-995
Ֆաքս` (010) 565-496
Էլ. հասցե` [email protected]
Կայք` www.cba.am