Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqneri_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

Finansakan_drutyan_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitali_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

Dramakan_hosqeri_masin_hashvetvutyun.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

TSanotagrutyunner_dzev_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHekavarutyan_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqnei_masin_hashvetv..pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

Finansakan_drutyan_masin_hashvetv..pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitali_masin_hashvetv..pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

Dramakan_michocneri_sharji_masin_hashvetv..pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Fin._hashv._kic_tsanodagrutyunner.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHekavarutyan_haytararutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqneri_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

Finansakan_drutyan_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitali_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

Dramakan_hosqeri_masin_hashvetvutyun.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

TSanotagrutyunner_dzev_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHekavarutyan_haytararutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqneri_masin.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

finansakan_drutyan_masin.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitali__masin.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

Dramakan_hosqeri_masin.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Canotagrutyunner.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

KHekavarutyan_haytararutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqneri_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

Finansakan_drutyan_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapital.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

dramakan_mijocneri_hosqer.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Tsanotagrutyunner.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

KHekavarutyan_haytararutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

FINANSAKAN_ARDYUNQNERI_MASIN.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

FINANSAKAN_DRUTYAN_MASIN.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

SEPAKAN_KAPITALI_MASIN.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

DRAMAKAN_HOSQERI_MASIN.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

TSANOTAGRUTYUNNER.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHEKAVARUTYAN_HAYTARARUTYUN.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

Hamaparpak_finansakan_ardyunqneri_masin_hashvetvutyun.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

Finansakan_vichaki_masin_hashvetvutyun.pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

Sepakan_kapitali_masin_hashvetvutyun.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

Dramakan_hosqeri_masin_hashvetvutyun.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Tsanotagrutyunner.pdf

Ֆինանսական վերլուծություն

Nerqin_auditi_finansakan_verlutsutyun_1mlD6u5.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

HASHVETVUTYUNNERIN_KIC_TSANOTAGRUTYUNNER.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHEKAVARUTYAN_HAYTARARUTYUN.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqner_30.06.2022.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

Finansakan_drutyan_masin_hashv._30.06.2022.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitali_popoxutyunneri_masin_hashv._30.06.2022.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

Dramakan_hosqeri_masin_hashv._30.06.2022.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Havelvac_5__Tsanotagrutyunner.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHekavarutyan_namak.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

Finansakan_ardyunqneri_masin.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

Finansakan_drutyan_masin.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitalum_popoxutunneri_masin.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

Dramakan_hosqeri_masin.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Canotagrutyunner_dzev_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Haytararutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

finansakan_ardyunqneri_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

finansakan_drutyan_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

Sepakan_kapitali_masin_hashvetvutyun.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

dramakan_hosqeri_masin_hashvetvutyun.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Havelvac_5_canotagrutyunner.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHekavarutyan_haytararutyun.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

FIN_ARDYUNQI_MASIN_HASHV.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

FIN_VICHAKI_MASIN_HASHV.pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

SEPAKAN_KAPITALI_MASIN_HASHV.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

DRAMAKAN_MIJOCNERI_HOSQER.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

CANOTAGRUTYUNNER.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

haytarar-19_03.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06_iOR92Si.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07_ka1UyQ5.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08_kpugrTu.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09_197S461.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Havelvac_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Haytararutyun.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

FINANSAKAN_ARDYUNQNERI_MASIN_HASHVETVUTYUN.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

FINANSAKAN_VICHAKI_MASIN_HASHVETVUTYUN.pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

SEPAKAN_KAPITALUM_POPOXUTYUNNERI_MASIN_HASHVETVUTYUN.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

DRAMAKAN_HOSQERI_MASIN_HASHVETVUTYUN.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

TSANITAGRUTYUNNER.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

GHekavarutyan_haytararutyun.pdf

Ֆինանսական վերլուծություն

FINANSAKAN_VERLUTSUTSYUN.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

հավելված_5.doc

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.doc

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Ղեկավարության_հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06_yjAhYQA.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07_5mP7Hsx.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08_WCgRdv3.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09_MamsAAB.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5_KTJrXpv.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն_4CZr6dF.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

Ֆինանսական_արդյունքների_մասին_հաշվետվություն.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

Ֆինանսական_վիճակի_մասին_հաշվետվություն.pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

Սոփական_կապիտալում_փոփոխությունների_մասին_հաշվետվություն.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

Դրամական_միջոցների_հոսքերի_մասին_հաշվ..pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Ծանոթագրություններ.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Ղեկավարության_հայտարարություն.pdf

Ֆինանսական վերլուծություն

ֆինանսական_վերլուծություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

2019թ._հայտարարություն.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

Ֆինանսական_արդյունքներ.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

Ֆինանսական_վիճակի_մասին_հաշվ..pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

Սեփական_կապիտալում_փոփոխություններ.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

Դրամական_միջոցների_հոսքերի_վերաբերյալ.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հաշվետվություններին_կից_ծանոթագրություններ.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Ղեկավարության_հայտարարություն.pdf

Ֆինանսական վերլուծություն

Ֆինանսական_վերլուծություն.pdf

Տարեկան Ներքին աուդիտորական վերլուծություն

Nerqin_auditi_finansakan_verlutsutyun.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

Audit__ezrakatsutyun.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

EZRAKACUTYUN.pdf

Տարեկան Ներքին աուդիտորական վերլուծություն

FINANSAKAN_VERLUTSUTSYUN.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

Auditorakan_ezrakacutyun.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

Աուդիտորական_եզրակացություն.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

Եզրակացություն.pdf