Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

haytarar-19_03.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

հավելված_5.doc

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.doc

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Ղեկավարության_հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06_yjAhYQA.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07_5mP7Hsx.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08_WCgRdv3.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09_MamsAAB.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հավելված_5_KTJrXpv.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Հայտարարություն_4CZr6dF.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

Ֆինանսական_արդյունքների_մասին_հաշվետվություն.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

Ֆինանսական_վիճակի_մասին_հաշվետվություն.pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

Սոփական_կապիտալում_փոփոխությունների_մասին_հաշվետվություն.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

Դրամական_միջոցների_հոսքերի_մասին_հաշվ..pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Ծանոթագրություններ.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Ղեկավարության_հայտարարություն.pdf

Ֆինանսական վերլուծություն

ֆինանսական_վերլուծություն.pdf

Միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /06/

42800-06.xls

Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ /07/

42800-07.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /08/

42800-08.xls

Միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /09/

42800-09.xls

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

հավելված_5.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

2019թ._հայտարարություն.pdf

Տարեկան հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին /01/

Ֆինանսական_արդյունքներ.pdf

Տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռ /02/

Ֆինանսական_վիճակի_մասին_հաշվ..pdf

Տարեկան հաշվետվություն սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին /03/

Սեփական_կապիտալում_փոփոխություններ.pdf

Տարեկան հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ /04/

Դրամական_միջոցների_հոսքերի_վերաբերյալ.pdf

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (հավելված 5)

Հաշվետվություններին_կից_ծանոթագրություններ.pdf

Ղեկավարության հայտարարություն

Ղեկավարության_հայտարարություն.pdf

Ֆինանսական վերլուծություն

Ֆինանսական_վերլուծություն.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

Աուդիտորական_եզրակացություն.pdf

Տարեկան Անկախ Աուդիտորական եզրակացություն

Եզրակացություն.pdf